apr 282017
 

Jeg ble sjokkert, skuffet og provosert over Strandbuens oppslag 26.4 ang kontingent : Blant de dyreste i Sør-Rogaland. For det første så får oppslaget det til å se ut som Staal Jørpeland er av de dyreste klubbene i Rogaland, og det er ikke riktig. For det andre kan jeg ikke forstå hvorfor Strandbuen ikke heller skriver om hverdagsheltene som bruker av sin fritid, helger og ferier for å gi barn og unge et aktivt fritidstilbud. Rundt 200 voksne er i sving hele uken fra kl 15-22 for å gi vårt tilbud, og dette gjøres på dugnad for å holde kostnadene nede. Jeg mener denne reportasjen er et spark i siden til dem som gjør denne jobben. Jeg har alltid lært at vi roser i andres påhør og kritiserer i enerom…

Reportasjen tar likevel opp et viktig tema, men problemstilling burde vært på totalkostnad for en utøver et år og ikke isolert kontingent for aldersgruppen 8-12 år. Det fremgår heller ikke hva som er inkludert i kontingenten i sammenligningen, og hva den enkelte spiller/lag må dekke av kostnader. Kontingenten er ofte en mindre del av totalkostnaden. Jeg har gjort en tilsvarende sammenligning flere ganger, men det er ikke mulig å bare sammenligne kontingenten og på bakgrunn av det konkludere med om dette er dyrt eller billig. Jeg har snakket med flere klubbledere ang dette, sist leder i Viking fotball og han ønsket meg lykke til og ville gjerne ha en kopi av oversikten hvis jeg fikk det til – han hadde prøvd og gitt opp.

Først og fremst er Staal Jørpeland et idrettslag med flere idretter, fotball, håndball, friidrett og SuperStaal. Staal Jørpeland har en kontingent der da hver utøver kan delta i alle våre idretter og vi har ikke treningsavgift – denne er innebakt i medlemskontingenten.

Tallene i faktaruten får stå for reporters regning, og kan sikkert stemme enkeltvis (noen er for høye og andre for lave etter min egen sjekk med noen av klubbene oppgitt), men det som ikke framkommer bra i denne oversikten er at dette i hovedsak er sammenlignet med priser på klubber som har egne kontingenter/treningsavgifter for feks både fotball og håndball. For de som da er med i flere idretter betaler mye mer. Flere av de oppgitte klubbene har ikke treningsavgift før 13 års alder – da kommer denne gjerne i tillegg til oppgitt kontingent. Hadde undersøkelsen vært på 13-19 års ville denne tabellen sett betydelig annerledes ut.

I denne tabellen kommer Staal annerledes ut. Samtidig sier ikke disse tallene noe om totalsummen for en utøver pr år. Summerer en alle elementene så vil nok eliteklubbene og de med lag i høyere divisjoner være dyrest. Mindre klubber er billigst og Staal Jørpeland legger seg midt på tre, er min påstand.

Det rette spørsmålet, og det viktigste, er om den enkelte synes totalkostnaden for en spiller i Staal Jørpeland er for høy.   Utstyrspresset blant barn og unge er skremmende å se på, å feks ha sko til 1800 kr som må byttes hver 4 måned pga vekst er ikke fornuftig eller nødvendig. Kan vi som klubb og foreldre gjøre noe med dette? Staal har prøvd å legge til rette for deling av sportsutstyr, men blir lite brukt.

Reiser vi på for mange turneringer og kamper, som er med på å drive opp totalkostnaden? Staal dekker påmelding til 2 cuper, lag i seriespill og båtbilletter når det reises på kamp. Klubben holder også drakter og utstyr (baller, mål og annet treningsutstyr). Jeg ser på turneringer så reiser også veldig mange foreldre. Det i seg selv er positivt for barna, men helt klart en stor kostnad. Det er ikke et krav fra klubben, samtidig er vi glade for at mange reiser i lag med oss. Dette er et vanskelig tema, det er positivt samtidig som det er fordyrende. Kan vi gjøre dette på bedre måter enn vi gjør i dag for ikke skape et økonomisk press på foreldre…?

Flere spillere er med på flere lag, dette gir jo mye mer for pengene, men også fordyrende med reiser, cuper ol.

Kontingent er et viktig og vanskelig tema, som er vanskelig å få 100% rettferdig for alle. Årsmøte i Staal Jørpeland har de siste 3 år hatt samme kontingent for alle aktiviteter – der dette er en form for rabatt. Vi ønsker at flest mulig skal være med på flere idretter. Vi har også åpnet for å splitte opp kontingenten slik at den kan betales over tid. Klubben har også god dialog med kommunen der vi søker midler for dem som har utfordringer med denne kostnaden. Vi har pr dags dato ikke kastet ut noen pga manglende betaling og kommer heller ikke til å gjøre det i framtiden!

Det er et avhengighetsforhold mellom kostnader (aktiviteter) og inntekter som kan synliggjøres i denne modellen:

Å ha god økonomistyring og balansere klubbens budsjett er styrets viktigste oppgave, utenom selve aktivitetene. Hvis en av inntektskildene i trekanten minker, må vi øke de andre eller kutte i aktivitetene. Spesielt de 2 siste årene har vi økt sponsorinntektene og fått en god dialog med kommunen rundt drift av anlegget, i tillegg til at kommunen har økt støtte til alle lag/organisasjoner. Det har ført til at vi har kunnet opprettholde dagens aktvitetsnivå uten å måtte øke kontingenter ytterligere.

Årsmøtet og styret (over mange år) mener at det er viktig for klubben og engasjementet på Jørpeland å opprettholde gode seniorlag på fotball og håndball både på dame- og herresiden. Det skaper en drive i de yngre klasser å strekke seg mot og det gir oss voksne noe å samles om. Det er få klubber i Rogaland, hvis noen, som har 4 seniorlag i 3 og 2 divisjon – men dette koster penger.

Jeg mener Staal Jørpeland gir et godt tilbud til barn, unge og voksne, med en god kvalitet, til alle som ønsker å være en del av vår klubb. Dette takket være ca 200 voksne som på dugnad gir av seg selv hver dag, et generøst bedriftsmarked og godt samspill med kommunen. Kontingenten mener jeg er helt innenfor i forhold til hva som tilbys.

Jeg, og styret, er åpen for innspill for å bedre både økonomi og drift av aktiviteter. Vi kan bli bedre på mange områder, men er avhengig av innspill og forslag – og engasjerte som er villige til å være med å endre til det bedre. Bli med i grupper og styret og delta på årsmøtet – det er her beslutninger tas og endringer gjøres, ikke på Facebook.

 

Nøkkeltall 2016:

Omsetning: 6.248.575
Resultat: 575.000
Kontingent 1.481.442
Sponsor (alt går til klubben og fordeles) 1.289.823
Dugnad 2.104.724
Tilskudd 1.372.586
Reiseutgifter 804.430
Dommerutgifter (dyrt pga reise) 325.570
Antall fotball lag i seriespill 58
Antall håndball lag i seriespill 35

 

Sportslig hilsen

Ole Kristian Risa

Styreleder

HJELMELAND SPAREBANK SIGNERER NY TRE-ÅRS AVTALE

 Info  Kommentarer er skrudd av for HJELMELAND SPAREBANK SIGNERER NY TRE-ÅRS AVTALE
mar 282017
 

Banksjef Susanna Poulsen signerer ny avtale med Staal.

Staal Jørpeland IL er svært fornøyde med at vi nå har signert en ny 3-års avtale med Hjelmeland Sparebank. Den lokale banken blir Lokalpatriot og i tillegg blir logoen deres å finne på spillertrøyene til alle Staals 10-, 11- og 12-års lag.
Hjelmeland Sparebank startet opp så tidlig som i 1907. Banken har utviklet seg enormt de siste tiåra – fra en bygdebank til et breddekkende finanshus hvor alle tjenester som forventes av en bank tilbys. I 2008 ble det første salgskontoret utenom hovedkontoret opprettet på Jørpeland, og de siste par åra har det blitt opprettet ytterlige to kontorer på hhv. Finnøy og Sand.

Ryfylke Trelast og XL-Bygg signerer 2-års avtaler

 Info  Kommentarer er skrudd av for Ryfylke Trelast og XL-Bygg signerer 2-års avtaler
mar 212017
 

Markedssjef Aleksander Amdal signerer ny samarbeidsavtale med Staal.

Ryfylke Trelast forlenger igjen sitt etter hvert årelange samarbeid med Staal Jørpeland, og tegner en ny to-års avtale som hovedsponsor.
Vi er veldig glade for at Ryfylke Trelast er med oss på veien videre, og samtidig viser dette at denne solide bedriften er fornøyde med arbeidet som blir gjort i Staal.
Ryfylke Trelast ble etablert i 1946 og er i dag den største totalleverandøren av byggetjenester på Strandalandet, både når det gjelder bolig og byggevarer.

I 2017 blir selskapet en del av XL-Bygg kjeden, og bygging av ny butikk og større arealer er snart ved oppstart i Alsvik. XL-Bygg går inn i et samarbeid med Staal som Lokalpatriot, og vil også bli å finne på spillertrøyene til a-laget i fotball og begge seniorlagene i håndball.

Innkalling til årsmøte – onsdag 22/03 kl 19.00

 Info  Kommentarer er skrudd av for Innkalling til årsmøte – onsdag 22/03 kl 19.00
feb 212017
 

Årsmøte er satt til onsdag 22.03 kl 19.00 på Staaltun. Agenda med saksliste blir lagt ut senest 1 uke før møtet.

Saker som skal tas opp må være sendt styreleder senest 2 uker før datoen for årsmøtet. Betalende medlemmer over 15 år har stemmerett.

Representanter som er på valg:–       styreleder

–       leder håndball

–       leder friidrett

–       leder husstyret

 

Jeg er overbevist om at der er mange engasjerte som kan være med å bidra for klubben. Det er givende arbeid og gir god erfaring til å ta med seg videre i arbeidslivet. Håper på mange gode innspill til kandidater.

MvH

Ole Kristian Risa

ole.kristian.risa@lyse.net

Børge Oanes – ny fotballeder i Staal

 Info  Kommentarer er skrudd av for Børge Oanes – ny fotballeder i Staal
feb 162017
 

Endelig får Staals største avdeling igjen en ny leder, etter at dette vervet har vært ubesatt siden Roald Tvedt trådte av, våren 2016.

Børge har vært aktiv i Staal kontinuerlig siden slutten av 70-tallet (i snart 40 år), og ble i 1994 utnevnt som æresmedlem. Dette grunnet hans enorme innsats for idrettslaget, hvor han blant annet har sittet i hovedstyret i lange perioder og var fotballformann i store deler av 80-tallet.

Han har de siste 30-årene også vært aktiv i old-boys fotballen, sitter i arrangementsgruppa til a-kampene og deltar i sponsorutvalget – i tillegg til flere «ad hoc»-oppgaver.

-Hva er det som gjør at du går på med godt mot, og igjen tar på deg dette vervet, Børge?

-Staal Jørpeland er klubben i mitt hjerte og jeg trives utrolig godt i miljøet. Nå har klubben vært et år uten fotballeder og slik det ser ut så får jeg litt «ledig kapasitet» fram mot sommeren. Jeg tenkte da at dersom klubben ønsker min bistand kan jeg ta et par år som leder i fotballgruppa.

Bak beslutningen ligger også det faktum at klubben framstår som svært godt organisert og veldrevet. Økonomien er sunn, A-laget vant sin pulje i fjor og spiller nå i regionsligaen – fra Rogaland til Vestfold. Utrolig spennende! Jeg legger også merke til den gode jobben som gjøres i aldersbestemte klasser, noe som sikrer rekrutteringen framover. Gleder meg til å ta fatt på dette arbeidet!

Vi ønsker Børge lykke til!

Åpent hus i Staaltun – neste samling er onsdag 22. feb. kl. 10.00.

 Info  Kommentarer er skrudd av for Åpent hus i Staaltun – neste samling er onsdag 22. feb. kl. 10.00.
jan 182017
 

Fra gårsdagens «Åpent hus i Staaltun». Ei veldig hyggelig samling hvor 19 personer møtte opp til god drøs, kaffi, wienerbrød, Staalquiz og historiefortelling med Tom Steinsvåg.
Neste samling blir onsdag 22. februar kl. 10.00. Alle Staalvenner er hjertelig velkomne – unge som eldre!
Det er bare til å spre budskapet til dem du tror dette kan passe for!

Posted by Rune Harestad on 18. januar 2017