Apr 102014
 

Hei alle :)

Her er Sportsplan vedtatt på årsmøte. Dette er et dokument som klubb, trenere, spillere og foreldre må forholde seg til. Dette skal være ett levende dokument, så styret er glade for innspill – slik at den kan forbedres/korrigeres med jevne mellomrom. Avvik rapporteres også til styret.

Staal IL, Sportsplan ver1,1

MvH

Ole Kristian Risa

Nye kontigenter for 2014

 Info  Comments Off
Mar 252014
 

Her er oversikt over de nye kontigentene for 2014. Kontigenten vil bli fakturert i april og gjelder for kalenderåret 2014. Pga økning vil styret akseptere deling av innbetaling så lenge KID brukes. Men det er viktig å presisere at halvparten av denne må betales når spiller starter trening/kamp ettersom denne henger sammen med forsikring.

Alder Sum pr person
6-7 år 1 000
8-12 år 1 500
13-16 år 1 900
17-25 år 2 500
25 år + 3 000
Trenere 200
Støttemedlem 400

Det er viktig å være klar over at for denne kontigenten kan ett medlem være med i fotball, håndball og friidrett for samme pris – det blir en form for rabatt ordning og oppmuntring til å være med i flere idretter. Familiekontigent frafaller. Tidligere familimedlemmer som ønsker å støtte klubben og ha stemmerett på årsmøtet må betale støttemedlemsskap. Ta kontakt med trener/oppmann for dine barns lag eller eller send info til ole.kristian.risa@lyse.net for å bli medlem.

Hovedgrunn til økning er at våre beregninger viser at en spiller koster i snitt kr 1700 (seniorer er ikke tatt med) og tidligere kontigent har hatt en snittpris på kr 650,-

Ta kontakt med styreleder for mer informasjon på 91850066 eller ole.kristian.risa@lyse.net

Mar 252014
 

Hei alle

Takk til de som stilte på årsmåtet i Staaltun 19.3. Det ble et langt årmøte med gode diskusjoner som vitner om stort engasjement. Sakene ble vedtatt som de var lagt fram i forkant. Diskusjonene kom som ventet etter gjennomgang av nye økede kontigenter. Det er forståelig at det reageres på økede kontigent. Men styret har lagt vekt på å ikke kutte i aktivitetstilbud og må da øke inntektene. Dette faller dessverre på kontigent da vi som er klubbens medlemmer ikke klarer å skaffe mer inntekter via sponsor arbeid og dugnadsarbeid de 2 siste år. Styret og flere andre involverte har prøvd å skaffe folk til sponsor og dugnadsgruppe over lang tid. Sponsor gruppe kom delvis i mål i slutten av året, men mangler flere som kan være med å bistå med dette viktige arbeidet. Dugnadsgruppe mangler fremdeles etter flere års forsøk på å etablere denne. Så dette er et rop om hjelp til dere som kan tenke dere å være med å bidra til klubben på viktige områder. Klubben trenger fremdeles:

- Flere i sponsorgruppe

- Dugnadsgruppe med leder, skal ikke utføre dugnader, men skaffe og organisere i lag med feks sponsorgruppe og andre

- Innkjøpsansvarlig fotball

- Ungdomsleder fotball

- Web ansvarlig i styret

Jeg er sikker på at der er mange der ute som kan være med å gjøre en innsats som viser igjen – det er viktig å spre arbeidsoppgaver på flere når klubben drives på dugnad!

Tilbake til årsmøtet. Enda mer diskusjon ble det etter benkeforslag fra Erik Ødegård på 3 ting:

1. Fotball kutter treningsleir til Tyrkia for damer og herre lag (som ligger inne i fotballen sitt budsjett) og brukes på lån/kontigent

2. Annen fordelig av inntekter i klubben spesielt rundt lønnskostnader til senior trenere (de eneste i klubben som har kompensasjon)

3. Jevnere fordeling av utstyr mellom seniorgruppene

Styret valgte å stå på sitt budsjett med følgende grunn:

1. Styret har videreført gjeldende fordelingprinsipp av inntekter som har vært gjeldende over mange år. Det ble nevnt på årsmøtet i fjor om å se på ny fordeling, men styret har ikke funnet annen fordeling som fungerer bedre enn eksisterende – med den tiden vi har hatt til rådighet. Tiden har dessverre gått med til å få økonomien under kontroll (der hele klubben har bidratt, som feks moteshow og lotteri) og få et budsjett i balanse.

Det er viktig å være klar over at det er gruppene som får alle inntektene (etter fellesutgifter til Staaltun, HC gruppe, lån og regnskap) og utgiftene knyttet til gruppene. Gruppene er ansvarlige for at budsjettet balanseres og holdes. Styret fordeler fellesinntektene etter aktive spillere i hver gruppe, noe som er en liten endring da det har vært en fast prosentvisfordelig tidligere; 70 – 25 – 5 til fotball, håndball og friidrett. Ny fordeling gir litt høyere prosent til håndball og friidrett. Dugnadsinntekter som er etablert i gruppene, beholdes av gruppene og er en del av gruppenes budsjett. Fotballen har gjort justeringer i sitt budsjett for å finne rom til treningstur og prioritert dette. Denne posten kan ikke kuttes da denne er betalt. Om dette var uklokt med tanke på signaleffekt og timing, får fotballgruppa og styret ta til etterretning.

2. Styret ønsket ikke å påta seg jobben nå med å endre i praksis hele budsjettet for 2014 – rett og slett for det er en stor jobb. Å endre på hvordan klubben forholder seg til dugnadsinntekter, utstyr rundt seniorlagene og fordeling av inntekter generelt,  mener vi må kjøres som en prosess i klubben og forankres i og av gruppene – det må legges fram som en egen gjennomarbeidet sak på et ekstraordinært årsmøtet.

Konklusjonen ble at Styrets framlagte budsjett fikk flertall etter stemmegiving, med en tilførsel i protokoll at Styret skal jobbe fram en sak rundt fordelingsnøkkel til høsten. Styret vil invitere til en prosess på dette – hvordan er ikke ennå avklart, men saken skal være avgjort før budjettprosess starter i slutten av 2014.

Styret takker for oppmøte og godt engasjement

Protokoll årsmøte 2014 Staal Jørpeland IL

Mar 102014
 

Hei alle som har bestillt billetter til kampen i morgen. Dere må være på DNB arena min 1830. Billetter til lage blir tildelt lagleder/voksen ved inngang av DNB arena av Hege Sandvik. Hun henter billettene samlet og deler ut til de som har bestillt.

God kamp :)

Ole Kristian Risa

Feb 272014
 

Vi hadde sponsor treff fredag 21.2 der Pål Higson fra Oilers holdt ett spennende foredrag. Han inviterte alle medlemmer til 3 kvartfinale 11.3 kl 19 i DNB arena gratis :)

Dette setter vi stor pris og håper mange vil være med på kamp. Påmeldingsfrist er torsdag 6.3 og påmelding må gjøres lagvis – der lagleder sender antall til ole.kristian.risa@lyse.net. Reise betales av den enkelte og håndteres selv eller lagvis.

Gratis billettene gjelder kun for betalte medlemmer. Oppfordrer alle til å stille i Staal drakt :) Heia Oilers

Mvh

Ole Kristian Risa

Årsmøte 19.03 kl 18.00

 Info  Comments Off
Feb 182014
 

Hei alle medlemmer :)

Det blir årsmøte i Staaltun onsdag 19.03 kl 18. Agenda og saksliste med forslag til vedtak vil bli lagt ut senest 1 uke før møte. Forslag som skal behandles på årsmøte må være sendt til styreleder senest 2 uker for årsmøtet.

Møtet er åpent for alle, men kun betalte medlemmer over 15 år er som er tilstede er stemmeberettiget.

Vel møtt

MvH

Ole Kristian Risa (leder)

ole.kristian.risa@lyse.net

Sponsortreff

 Info  Comments Off
Feb 122014
 

På grunn av bestilling av lunsj ber vi om bindende påmelding til enten:

Holger Austevoll
E-mail: holger.austevoll@strandbuen.no
Mobil: 40 00 87 51

eller

Nils Tore Hølsbø
E-mail: nho@skretting.com
E-mail: 91 32 96 09

Sponsortreff Staal

Sponsortreff Staal

Jan 292014
 

Hei alle.

Dette er for fotball og håndball, for de som trenere spillere fra 13 år og opp.

Tema og agenda er Hospitering.

Vi diskuterer hvordan vi ønsker å hospitere i Staal, og mål med hospiteringen.

Vi setter oss også ned å diskuterer konkrete hospiteringsordninger med trenere på lag over og under.

Håper alle kan stille. Det er viktig at vi kommer i gang med dette arbeidet.

Minneord etter John Vadla

 Info  Comments Off
Jan 212014
 

Det var med stor sorg vi fikk meldingen om at John Vadla var død, nær 53 år gammel.

Hele sitt voksne liv var John en del av Staal miljøet.  Med sitt gode humør og treffende kommentarer skapte han glede og miljø rundt seg.  I Staals gode periode på 1980-tallet var han en viktig brikke i økonomigruppa og hadde mange nyskapende tiltak og arangementer for å skaffe laget inntekter.

John var en positiv mann, ingen jobb var for stor eller for liten for han. Utallige er de dugnadsoppgaver han har utført for Staal, for eksempel salg av billetter på hjemmekamper, lodd, etc, alltid i godt humør  og med en god kommentar på lur.

John kjente mange, og hadde alltid et godt ord til de han møtte på sin veg.  Vi visste at han slet med sykdom i mange år. Han var likevel den samme glade gutten, optimistisk og med tro på morgendagen. Men like før jul forverret sykdommen seg, og han sovnet stille inn lørdag 18. januar.

Takk for det engasjement og den glede du gav oss og klubben.

Våre tanker går til familien, kona Liv Anniken, døtrene Oda og Hedda, bonusbarna Kenneth og Kristoffer, mor, far og søsken.

Staal Jørpeland

john