Nov 122014
 

Dette er gratis!

Alle idrettslag er avhengig av å skaffe midler til å drive omfattende arbeid blant barn og ungdom. Staal skaffer seg midlene gjennom velvillige sponsorer, kontingent, lotterier, støttemedlemskap, ulike arrangementer etc.

Fra 2009 er Grasrot-ordningen blitt en stadig viktigere inntektskilde for Staal. I sommer passerte vi 600 «grasrotere», og i dag melder Norsk Tipping at vi de siste ukene har fått elleve nye – nå til sammen 611 stk. Flott! Dermed renner stadig mer grasrot-kroner inn i Staal-kassen. Supert!!!

Norsk Tipping melder også at det fremdeles er mange fotballtippere, Lotto-, Joker-, Oddsen-spillere i Strand som ikke har knyttet seg til grasrot-ordningen. Vi oppfordrer derfor alle Staal-medl. til å henvende seg til aktuelle «kandidater». Spør dem om de kan tenke seg å støtte idrettslaget vårt – uten at det koster en eneste krone!

Det er lett å registrere seg hos kommisjonærene – f. eks. Narvesen, Rema, Rimi, Helgø etc. De som registrerer seg via internett eller mobil, trenger Staals org.nr. 985 336 911. Se ellers Norsk Tippings eller Staals webside.

Tippelagsstart

 Info  Comments Off
Sep 102014
 

Staals tippelagsavdeling sender denne uka ut følgende invitasjon: De som ønsker litt ekstra spenning i uke 38 og 39, får sjansen til å delta i travspill-laget «Vrinsk». Andelspris kun kr 500. De som ev. ikke har «peiling» på travspill, vil få tilsendt nødvendig informasjon før oppstart.
For nærmere opplysninger og påmelding (frist 15. september) – kontakt Staal via khfu@online.no

Jun 232014
 

De siste ukers aksjoner for å verve «grasrotere» resulterte i flere nye! Et foreløpig mål har vært å nå tallet 600 stk. I dag melder Norsk Tipping at vi har lykkes! Dermed renner stadig mer grasrot-kroner inn i Staal-kassen. Supert!!!

Norsk Tipping melder også at det fremdeles er mange fotballtippere, Lotto- , Joker-, Oddsen-spillere i Strand som ikke har knyttet seg til grasrot-ordningen. Vi oppfordrer derfor alle Staal-medl. til å henvende seg til aktuelle «kandidater». Spør dem om de kan tenke seg å støtte idrettslaget vårt – uten at det koster en eneste krone!

Det er lett å registrere seg hos kommisjonærene – f. eks. Narvesen, Rema, Rimi, Helgø etc. De som registrerer seg via internett eller mobil, trenger Staals org.nr. 985 336 911. Se ellers Norsk Tippings eller Staals webside. Vi håper alle gjør en innsats!  Husk dette blir inntekter som kommer hvert år framover!

 

Heia Staal!

Kontigent er sendt ut

 Info  Comments Off
Jun 102014
 

Staal Jørpeland IL har tatt i bruk medlemssystem hvor kontingenten nå blir fakturert. Betaling skjer til KX Products som håndterer innbetalinger på vegne av klubben.

Kontingenten gjelder for perioden 1.1.-31.12.2014. Hvis medlemmet starter med trening for første gang i august 2014, kan det betales halv kontingent. Medlemmet/foresatt må da sende mail til ole.kristian.risa@lyse.net på hvem dette gjelder slik at det blir rettet i systemet for at en ikke skal motta purringer

Gjeldende medlemskontigenter:

5-7år: 1000, 8-12 år: 1500, 13-16 år: 1900, 17-15 år : 2500, 25+år: 3000, trenere/oppmenn/verv: 200, støttemedlem: 400

Kontigenten gjelder pr medlem, og en da kan være aktive i de idretter som klubben tilbyr. Familikontigent faller bort og alle aktive vil motta kontigent.

Har dere spørsmål send til ole.kristian.risa@lyse.net

Riktig god sommer!

 

Beklageligvis har alle trenere/oppmenn fått kontigent tilsvarende det lag de er knyttet til. Dette er feil og beløp endre til 200.

Før kampen: SANDNES ULF 2

 Info  Comments Off
Jun 062014
 

Det er dags for kamp igjen og i kveld er det Sandes Ulf sine rekrutter som står på motsatt banehalvdel. Det som regel unge rekrutteringslaget har slitt i innledningen på årets sesong og ligger under streken med 8 poeng. Likevel har vi tapt mot både Bryne og Viking sine unge rekrutter så her er det ikke muligheter for undervurdering hvis vi ønsker tre poeng. Og det ønsker vi selvsagt!

Kampen i kveld kan fort ha mye å si for resten av sesongen og det er viktig med tre poeng for å ha heng på tetlagene. Frøyland leder fortsatt serien og vi må vinne for å ikke havne for langt bak. Likevel er del også viktig for oss å se igjen det som vi faktisk jobber med på treningsfeltet. Det kommer seg kamp for kamp, men slike ting tar tid!

Vi fikk noen utfordringer angående kveldens laguttak ettersom vår solide stopper Eirik Haugland skadet seg på jobb og er uaktuell til kveldens kamp. Likevel er vi trygge på at kaptein Vidar Harestad gjør jobben som midtstopper. Det er også gledelig at Jonathan Salamanca Agudelo får starte etter en solid debut sist. Både Per Krister Bjørlo og Even Østensen har vært skadet, men er tilbake i troppen. Det er heller ikke lenge tid Asgeir Austigard og Sindre Fjelde er klare!

Møt opp på Sandnes Stadion(kunstgress 2) klokken 1900 for å få med deg kampen!

Heia Staal!
(postes på hovedsiden vår pga. serverfeil på fotballens sider)

Viktige meldinger

 Info  Comments Off
Apr 202014
 

Link til Bestillingsskjema og info om billetter til konserter på Strandadagene 2014

Dersom DU kjøper billetter til konsertene av Staal Jørpeland IL, får klubben et honorar per billett.

Staal Jørpeland har egen stand på Strandadagene 14. juni. Her kan de minste hoppe i hoppeslott, samt delta på friidretts konkurranser som: stille lengde, spydkasting og barneløp (tom. 4 klasse). Løp start ved SR-Banken kl 1100. Ryfylkes hardeste skyttere forskjellige årsklasser i både håndball og fotball kåres, ved hjelp av radar. Vinnere av skytekonkurransen i hver sin klasse får Gratis dagspass/konsert billett til Donkeyboy, Stagedolls m.m. Gaven er sponset av ERA Konsernter og Underholdning. På standen i sentrum vil også være salg av diverse forfriskninger, snacks og billettsalg til Donkeyboy konserten og Utedansen med Stagedolls m.m i Vågen.

Oppdatert Sportsplan

 Info  Comments Off
Apr 102014
 

Hei alle :)

Her er Sportsplan vedtatt på årsmøte. Dette er et dokument som klubb, trenere, spillere og foreldre må forholde seg til. Dette skal være ett levende dokument, så styret er glade for innspill – slik at den kan forbedres/korrigeres med jevne mellomrom. Avvik rapporteres også til styret.

Staal IL, Sportsplan ver1,1

MvH

Ole Kristian Risa

Nye kontigenter for 2014

 Info  Comments Off
Mar 252014
 

Her er oversikt over de nye kontigentene for 2014. Kontigenten vil bli fakturert i april og gjelder for kalenderåret 2014. Pga økning vil styret akseptere deling av innbetaling så lenge KID brukes. Men det er viktig å presisere at halvparten av denne må betales når spiller starter trening/kamp ettersom denne henger sammen med forsikring.

Alder Sum pr person
6-7 år 1 000
8-12 år 1 500
13-16 år 1 900
17-25 år 2 500
25 år + 3 000
Trenere 200
Støttemedlem 400

Det er viktig å være klar over at for denne kontigenten kan ett medlem være med i fotball, håndball og friidrett for samme pris – det blir en form for rabatt ordning og oppmuntring til å være med i flere idretter. Familiekontigent frafaller. Tidligere familimedlemmer som ønsker å støtte klubben og ha stemmerett på årsmøtet må betale støttemedlemsskap. Ta kontakt med trener/oppmann for dine barns lag eller eller send info til ole.kristian.risa@lyse.net for å bli medlem.

Hovedgrunn til økning er at våre beregninger viser at en spiller koster i snitt kr 1700 (seniorer er ikke tatt med) og tidligere kontigent har hatt en snittpris på kr 650,-

Ta kontakt med styreleder for mer informasjon på 91850066 eller ole.kristian.risa@lyse.net

Mar 252014
 

Hei alle

Takk til de som stilte på årsmåtet i Staaltun 19.3. Det ble et langt årmøte med gode diskusjoner som vitner om stort engasjement. Sakene ble vedtatt som de var lagt fram i forkant. Diskusjonene kom som ventet etter gjennomgang av nye økede kontigenter. Det er forståelig at det reageres på økede kontigent. Men styret har lagt vekt på å ikke kutte i aktivitetstilbud og må da øke inntektene. Dette faller dessverre på kontigent da vi som er klubbens medlemmer ikke klarer å skaffe mer inntekter via sponsor arbeid og dugnadsarbeid de 2 siste år. Styret og flere andre involverte har prøvd å skaffe folk til sponsor og dugnadsgruppe over lang tid. Sponsor gruppe kom delvis i mål i slutten av året, men mangler flere som kan være med å bistå med dette viktige arbeidet. Dugnadsgruppe mangler fremdeles etter flere års forsøk på å etablere denne. Så dette er et rop om hjelp til dere som kan tenke dere å være med å bidra til klubben på viktige områder. Klubben trenger fremdeles:

– Flere i sponsorgruppe

– Dugnadsgruppe med leder, skal ikke utføre dugnader, men skaffe og organisere i lag med feks sponsorgruppe og andre

– Innkjøpsansvarlig fotball

– Ungdomsleder fotball

– Web ansvarlig i styret

Jeg er sikker på at der er mange der ute som kan være med å gjøre en innsats som viser igjen – det er viktig å spre arbeidsoppgaver på flere når klubben drives på dugnad!

Tilbake til årsmøtet. Enda mer diskusjon ble det etter benkeforslag fra Erik Ødegård på 3 ting:

1. Fotball kutter treningsleir til Tyrkia for damer og herre lag (som ligger inne i fotballen sitt budsjett) og brukes på lån/kontigent

2. Annen fordelig av inntekter i klubben spesielt rundt lønnskostnader til senior trenere (de eneste i klubben som har kompensasjon)

3. Jevnere fordeling av utstyr mellom seniorgruppene

Styret valgte å stå på sitt budsjett med følgende grunn:

1. Styret har videreført gjeldende fordelingprinsipp av inntekter som har vært gjeldende over mange år. Det ble nevnt på årsmøtet i fjor om å se på ny fordeling, men styret har ikke funnet annen fordeling som fungerer bedre enn eksisterende – med den tiden vi har hatt til rådighet. Tiden har dessverre gått med til å få økonomien under kontroll (der hele klubben har bidratt, som feks moteshow og lotteri) og få et budsjett i balanse.

Det er viktig å være klar over at det er gruppene som får alle inntektene (etter fellesutgifter til Staaltun, HC gruppe, lån og regnskap) og utgiftene knyttet til gruppene. Gruppene er ansvarlige for at budsjettet balanseres og holdes. Styret fordeler fellesinntektene etter aktive spillere i hver gruppe, noe som er en liten endring da det har vært en fast prosentvisfordelig tidligere; 70 – 25 – 5 til fotball, håndball og friidrett. Ny fordeling gir litt høyere prosent til håndball og friidrett. Dugnadsinntekter som er etablert i gruppene, beholdes av gruppene og er en del av gruppenes budsjett. Fotballen har gjort justeringer i sitt budsjett for å finne rom til treningstur og prioritert dette. Denne posten kan ikke kuttes da denne er betalt. Om dette var uklokt med tanke på signaleffekt og timing, får fotballgruppa og styret ta til etterretning.

2. Styret ønsket ikke å påta seg jobben nå med å endre i praksis hele budsjettet for 2014 – rett og slett for det er en stor jobb. Å endre på hvordan klubben forholder seg til dugnadsinntekter, utstyr rundt seniorlagene og fordeling av inntekter generelt,  mener vi må kjøres som en prosess i klubben og forankres i og av gruppene – det må legges fram som en egen gjennomarbeidet sak på et ekstraordinært årsmøtet.

Konklusjonen ble at Styrets framlagte budsjett fikk flertall etter stemmegiving, med en tilførsel i protokoll at Styret skal jobbe fram en sak rundt fordelingsnøkkel til høsten. Styret vil invitere til en prosess på dette – hvordan er ikke ennå avklart, men saken skal være avgjort før budjettprosess starter i slutten av 2014.

Styret takker for oppmøte og godt engasjement

Protokoll årsmøte 2014 Staal Jørpeland IL