Ole Kristian Risa

Årsmøte 2018 15.3 kl 19 i Staaltun

 Info  Kommentarer er skrudd av for Årsmøte 2018 15.3 kl 19 i Staaltun
mar 082018
 

Møte er åpent for alle interesserte, men kun medlemmer over 15 år med betalt kontingent 2017 eller 2018 har stemmerett på årsmøtet.

I år oppnevnes æresmedlem 🙂 så håper på stort oppmøte

Dokumenter:

Agenda Årsmøte Staal Jørpeland 2018

Årsmelding Styret 2017

Staal Jørpeland IL – Årsregnskap med noter for 2017

Ytterligere detaljer av resultatregnskap for klubben kan fås ved å ta kontakt med Rune Harestad – daglig leder

ÅRSMELDING FOTBALLGRUPPA 2017

Årsmelding fra Håndball Gruppen 2017-2018[1]

Årsberetning for Friidretten 2017

Årsrapport 2017 – Superstaal

ÅRSMELDING FOR STAALTUN 2017

Svar til Strandbuen oppslag 26.4

 Info  Kommentarer er skrudd av for Svar til Strandbuen oppslag 26.4
apr 282017
 

Jeg ble sjokkert, skuffet og provosert over Strandbuens oppslag 26.4 ang kontingent : Blant de dyreste i Sør-Rogaland. For det første så får oppslaget det til å se ut som Staal Jørpeland er av de dyreste klubbene i Rogaland, og det er ikke riktig. For det andre kan jeg ikke forstå hvorfor Strandbuen ikke heller skriver om hverdagsheltene som bruker av sin fritid, helger og ferier for å gi barn og unge et aktivt fritidstilbud. Rundt 200 voksne er i sving hele uken fra kl 15-22 for å gi vårt tilbud, og dette gjøres på dugnad for å holde kostnadene nede. Jeg mener denne reportasjen er et spark i siden til dem som gjør denne jobben. Jeg har alltid lært at vi roser i andres påhør og kritiserer i enerom…

Reportasjen tar likevel opp et viktig tema, men problemstilling burde vært på totalkostnad for en utøver et år og ikke isolert kontingent for aldersgruppen 8-12 år. Det fremgår heller ikke hva som er inkludert i kontingenten i sammenligningen, og hva den enkelte spiller/lag må dekke av kostnader. Kontingenten er ofte en mindre del av totalkostnaden. Jeg har gjort en tilsvarende sammenligning flere ganger, men det er ikke mulig å bare sammenligne kontingenten og på bakgrunn av det konkludere med om dette er dyrt eller billig. Jeg har snakket med flere klubbledere ang dette, sist leder i Viking fotball og han ønsket meg lykke til og ville gjerne ha en kopi av oversikten hvis jeg fikk det til – han hadde prøvd og gitt opp.

Først og fremst er Staal Jørpeland et idrettslag med flere idretter, fotball, håndball, friidrett og SuperStaal. Staal Jørpeland har en kontingent der da hver utøver kan delta i alle våre idretter og vi har ikke treningsavgift – denne er innebakt i medlemskontingenten.

Tallene i faktaruten får stå for reporters regning, og kan sikkert stemme enkeltvis (noen er for høye og andre for lave etter min egen sjekk med noen av klubbene oppgitt), men det som ikke framkommer bra i denne oversikten er at dette i hovedsak er sammenlignet med priser på klubber som har egne kontingenter/treningsavgifter for feks både fotball og håndball. For de som da er med i flere idretter betaler mye mer. Flere av de oppgitte klubbene har ikke treningsavgift før 13 års alder – da kommer denne gjerne i tillegg til oppgitt kontingent. Hadde undersøkelsen vært på 13-19 års ville denne tabellen sett betydelig annerledes ut.

I denne tabellen kommer Staal annerledes ut. Samtidig sier ikke disse tallene noe om totalsummen for en utøver pr år. Summerer en alle elementene så vil nok eliteklubbene og de med lag i høyere divisjoner være dyrest. Mindre klubber er billigst og Staal Jørpeland legger seg midt på tre, er min påstand.

Det rette spørsmålet, og det viktigste, er om den enkelte synes totalkostnaden for en spiller i Staal Jørpeland er for høy.   Utstyrspresset blant barn og unge er skremmende å se på, å feks ha sko til 1800 kr som må byttes hver 4 måned pga vekst er ikke fornuftig eller nødvendig. Kan vi som klubb og foreldre gjøre noe med dette? Staal har prøvd å legge til rette for deling av sportsutstyr, men blir lite brukt.

Reiser vi på for mange turneringer og kamper, som er med på å drive opp totalkostnaden? Staal dekker påmelding til 2 cuper, lag i seriespill og båtbilletter når det reises på kamp. Klubben holder også drakter og utstyr (baller, mål og annet treningsutstyr). Jeg ser på turneringer så reiser også veldig mange foreldre. Det i seg selv er positivt for barna, men helt klart en stor kostnad. Det er ikke et krav fra klubben, samtidig er vi glade for at mange reiser i lag med oss. Dette er et vanskelig tema, det er positivt samtidig som det er fordyrende. Kan vi gjøre dette på bedre måter enn vi gjør i dag for ikke skape et økonomisk press på foreldre…?

Flere spillere er med på flere lag, dette gir jo mye mer for pengene, men også fordyrende med reiser, cuper ol.

Kontingent er et viktig og vanskelig tema, som er vanskelig å få 100% rettferdig for alle. Årsmøte i Staal Jørpeland har de siste 3 år hatt samme kontingent for alle aktiviteter – der dette er en form for rabatt. Vi ønsker at flest mulig skal være med på flere idretter. Vi har også åpnet for å splitte opp kontingenten slik at den kan betales over tid. Klubben har også god dialog med kommunen der vi søker midler for dem som har utfordringer med denne kostnaden. Vi har pr dags dato ikke kastet ut noen pga manglende betaling og kommer heller ikke til å gjøre det i framtiden!

Det er et avhengighetsforhold mellom kostnader (aktiviteter) og inntekter som kan synliggjøres i denne modellen:

Å ha god økonomistyring og balansere klubbens budsjett er styrets viktigste oppgave, utenom selve aktivitetene. Hvis en av inntektskildene i trekanten minker, må vi øke de andre eller kutte i aktivitetene. Spesielt de 2 siste årene har vi økt sponsorinntektene og fått en god dialog med kommunen rundt drift av anlegget, i tillegg til at kommunen har økt støtte til alle lag/organisasjoner. Det har ført til at vi har kunnet opprettholde dagens aktvitetsnivå uten å måtte øke kontingenter ytterligere.

Årsmøtet og styret (over mange år) mener at det er viktig for klubben og engasjementet på Jørpeland å opprettholde gode seniorlag på fotball og håndball både på dame- og herresiden. Det skaper en drive i de yngre klasser å strekke seg mot og det gir oss voksne noe å samles om. Det er få klubber i Rogaland, hvis noen, som har 4 seniorlag i 3 og 2 divisjon – men dette koster penger.

Jeg mener Staal Jørpeland gir et godt tilbud til barn, unge og voksne, med en god kvalitet, til alle som ønsker å være en del av vår klubb. Dette takket være ca 200 voksne som på dugnad gir av seg selv hver dag, et generøst bedriftsmarked og godt samspill med kommunen. Kontingenten mener jeg er helt innenfor i forhold til hva som tilbys.

Jeg, og styret, er åpen for innspill for å bedre både økonomi og drift av aktiviteter. Vi kan bli bedre på mange områder, men er avhengig av innspill og forslag – og engasjerte som er villige til å være med å endre til det bedre. Bli med i grupper og styret og delta på årsmøtet – det er her beslutninger tas og endringer gjøres, ikke på Facebook.

 

Nøkkeltall 2016:

Omsetning: 6.248.575
Resultat: 575.000
Kontingent 1.481.442
Sponsor (alt går til klubben og fordeles) 1.289.823
Dugnad 2.104.724
Tilskudd 1.372.586
Reiseutgifter 804.430
Dommerutgifter (dyrt pga reise) 325.570
Antall fotball lag i seriespill 58
Antall håndball lag i seriespill 35

 

Sportslig hilsen

Ole Kristian Risa

Styreleder

God jul alle Staal’ere

 Info  Kommentarer er skrudd av for God jul alle Staal’ere
des 232016
 
Nok et sportsår nærmer seg slutten og julaften er så nær at en nesten kjenner lukta av pinnekjøtt og ribbe, og annet godt 🙂
 
Staal handler først og fremst om våre utøvere. For 2016 teller vi 866 aktive utøvere og hele 1055 når vi teller aktive utøvere i gruppene. Det er hele 180 flere enn i 2015 ! Nesten hver dag gjennom hele året fra morgen til kveld er det yrende liv på idrettsanlegget, Hallen, Gymsalen og Klippen. Trening og bevegelse er viktig for helsen vår, men det sosiale er vel så viktig. Det å lære seg å forholde seg til andre og at samhandling gir bedre utvikling og resultat er gode og nyttige erfaringer å få med seg.
For at vi skal få til det er vi helt avhengige av våre engasjerte og dyktige trenere og støttespillere, det vil si alle de engasjerte frivillige som bruker mye av sin fritid for at våre utøvere skal oppleve idrettsglede og begeistring. For det er vår visjon det egentlig handler om. Resultater gir oss noe vi kan måle, men det gir oss ikke alle parametere for å måle idrettsglede og begeistring for våre utøvere og medlemmer. Godt miljø i trygge omgivelser der utøvere opplever mestring på sitt nivå og i lag med andre, skaper best motivasjon og gir grunnlag for videre utvikling. Å lære seg å håndtere tap er en viktig lærdom i idrett, som andre deler av livet. Å møte motgang og håndtere denne er essensiell for all utvikling.
 
Og selvfølgelig skal vi glede oss over gode resultater. Spesielt gjelder dette for våre seniorlag, som engasjerer bredt ut på Jørpeland. Det sies at vi har flest tilskuere i fotball på våre hjemmekamper. Og da er det på sin plass å gratulerer og ta av seg hatten for A-laget som gjennomfører en fantastisk sesong og ender tilslutt med å vinne en jevn og god pulje – der vi var tippet som nr 10 og enda verre. Det betyr at vi holder oss i 3.div neste sesong etter de nye endringene som trer i kraft i divisjonssystemet. For damene blir det også 3 divisjon neste år. 3 divisjon gjelder også for damehåndballen. Herrelaget er fremdeles i 2 divisjon men har hatt et tøff sesong så langt. Håndballen takker også for sitt publikum, som nok bare er slått av Nærbø i antall.
 
Det som er ekstra spennende med seniorlagene i år er at der er mange nye unge spillere som har tatt steget opp og er med og bidra på alle lagene. Det er utrolig gøy å se og det er god vekst i rekruteringen under. Jeg tilbringer en del tid i haller rundt om i distriktet og bærer med stolthet Staal’s treningsdrakt med våre verdier – Respekt, Engasjement, Handlekraft, – og der er mange som kommer bort og kommenterer at der skjer mye spennende i Staal for tiden. Jeg er helt enig og vi skal alle ta det til oss.
 
Så takk for i år alle utøvere og en spesiell takk til alle som er med og driver Staal og gjør det mulig å gi godt tilbud til våre barn og unge, det være seg forelde, sponsorer og andre engasjerte.
 
Ha en riktig god jul, stress ned og ta vare på hverandre 🙂
 
MvH
Ole Kristian Risa
Leder Staal Jørpeland

Informasjonsmøte ang ny Storhall på Jørpeland 14.6 kl 19 i Staaltun.

 Info  Kommentarer er skrudd av for Informasjonsmøte ang ny Storhall på Jørpeland 14.6 kl 19 i Staaltun.
jun 092016
 
Et enstemming formannskap har gått inn for å bevilge 300.000 kr til skisseprosjekt for ny hall. Vi trenger nå innspill på utforming og innhold i Storhallen og på bakgrunn av dette lage et grunnlag for å utlyse et skisseprosjekt.
Alle med gode ideer og interesse for ny Storhall ønskes velkommen kl19 i Staaltun tirsdag 14.6
MvH
Ole Kristian Risa

Minneord om Håkon Trøen

 Info  Kommentarer er skrudd av for Minneord om Håkon Trøen
apr 182016
 

Det var med stor sorg vi fikk meldingen om at Håkon Trøen var død fredag 15. april, nær 73 år gammel. Selv om han har slitt med sykdom de siste årene , kom budskapet om hans bortgang likevel brått og uventet.

Håkon Trøen kom til Jørpeland sammen med familien i 1971. Han har i alle år vært lærer og senere inspektør, først  på Fjelltun, deretter de siste årene på Resahaugen skole. Håkon hadde en egen evne til å se den enkelte, legge forholdene til rette og skape miljø rundt seg. Mange minnes i dag en trygg og god lærer og kollega med glede og takknemlighet.

Håkon kom inn i Staal-miljøet i begynnelsen på 1980- tallet, som spiller på B- og Old boys-lag, og som trener på guttelag. Men det er først og fremst som drivende kraft i friidretten gjennom nærmere 20 år han har skrevet seg inn i Staal-historien. Han var formann, lagleder og trener. Han var en flink miljøskaper , og samlet en mengde barn og ungdom i friidrettsgruppa. Han mente at får man bredde, får man også enere. Staal friidrett hevdet  seg svært godt i disse årene, med mange deltakere og fine resultater i ulike mesterskap på 1990- tallet. Håkon fikk Dir. Poulssons innsatspokal i 1995, og i år 2000 ble han utnevnt til æresmedlem. Hans innsats for idretten ble også lagt merke til utenfor  Staal.  Han ble utnevnt til årets friidrettstrener i Rogaland i 1996, og i 2002 fikk han Strand kommunes innsatspokal for sitt arbeid for barn og ungdom.

Håkon trøen

Håkon har også i mange år lagt ned en stor og allsidig dugnadsinnsats ved Preikestolhytta, og i de siste årene ved Preikestolen Fjellstue. For dette arbeidet ble han tildelt Dugnadsprisen av Stavanger Turistforening i 2015.

Håkon Trøen kjente mange, og hadde alltid et godt og vennlig ord til alle han møtte . Hans  rolige og fine framferd gjorde han avholdt blant alle som lærte han å kjenne. Våre tanker går til familien, kona Else, deres 3 barn, svigerbarn og barnebarn.

Staal Jørpeland IL

Minner om årsmøte onsdag kl 19 Staaltun

 Info  Kommentarer er skrudd av for Minner om årsmøte onsdag kl 19 Staaltun
mar 082016
 

Alle er velkomne og har talerett.
Ihht vedtekter er stemmerett forbeholdt betalende medlemmer (kontigent 2015) over 15 år.

Håper på stort og engasjert oppmøte. Vel møtt

OKR

Dokumenter til årsmøte 9.3 kl 19 på Staaltun

 Info  Kommentarer er skrudd av for Dokumenter til årsmøte 9.3 kl 19 på Staaltun
mar 022016
 

Hei alle

Da er dokumenter til årsmøte klare ihht innkalling.

Minner om at gruppene/styret må få kandidater til å erstatte de som nå går ut av styret. Det må vi ha og må evt avholde fortsettende styremøte til dette er på plass. Alle lag og organisasjoner er pliktet til å ha et styret ihht til lovverket.

Håper på godt frammøte

MvH

Ole Kristian Risa

Årsmelding 2015

Resultat 2015 med budsjett 2016 og balanse_1

Organisasjonsplan Staal Jørpeland 2013

Lovnorm for Staal Jørpeland idrettslag 2016

Agenda Årsmøte Staal Jørpeland 2016