jun 192020
 

Fra og med sommeren 2020 til høsten 2022 skal det etableres ny barneskole og flerbrukshall, på Jørpeland. I perioden vil det være omfattende byggeaktivitet, både på skoleområdet og vedStrandahallen.
Bygg‐ og anleggsarbeider kan medføre en belastning på nærmiljøet, både i form av støy, anleggstrafikk og endrede trafikkmønster. Følgende skriv orienterer kort om prosjektene og presenterer i grove trekk de påvirkninger bygge‐ og anleggsarbeidene vil ha på nærliggende
omgivelser.
Forhold beskrevet i dette dokumentet er ikke endelige og det vil kunne bli endringer underveis.
Gjennom byggeprosessen vil oppdatert informasjon om prosjektene bli lagt ut på nettsidene til hhv.
Strand Kommune og Backe Bygg AS (se kapittel 2 og 3).

Sorry, the comment form is closed at this time.