REISEREGNING

 

Her fyller du ut skjemaet etter at du har hatt utlegg ifbm. kamp: REISEREGNING

 

 

KUN FOR ANSVARLIG OPPMANN: Avstemming for ferjereiser hvor oppmann fyller ut utlegg tilknyttet sitt lag og sender til daglig leder på rune.harestad@staal-il.no        Fyll ut alle gule felt her: Avstemming kampreiser for oppmenn NY

 

 

 

 

 

 Posted by at 11:30