JWS AKADEMIET

 

 

FORMÅL MED JWS AKADEMIET:
Jobbe systematisk med å tilby god oppfølging til trenere i Staal Jorpeland og sikre gode prosesser som hjelper hver enkelt trener/trenerteam som jobber etter klubbens visjon og mål, verdier, trenerkjennetegn og sportsplaner.

HOVEDMÅL:
Alle barn og ungdom i klubben skal få oppleve idrettsgledefelleskap og begeistring gjennom utvikling både idrettslig og personlig, få oppleve mestring og å få være en del av et lag og positive fellesopplevelser uansett nivå.
Alle barn og ungdommer i Staal Jørpeland skal bli trent av voksne som er godkjent av klubben og som har nødvendige basiskunnskaper for å trene unge spillere, som ser hver enkelt, som bygger gode lag og skaper godt felleskap.
Trenerne i Staal skal vare rollemodeller og kulturbærere for klubbens grunnverdier som er å vise handlekraft, engasjement og respekt.

MÅL:
– Økt rekruttering
– Mindre frafall blant barn og unge .
– Bedre talentutvilkling .
– Mer idrettsglede og begeistring .
– Økt kontinuitet på flinke trenere

IDÈ:
Organisere utvikling av trenere og trener-/lederferdigheter gjennom et eget akademi – JWS Akademiet.
Konkret: Engasjere en trenerutvikler som sammen med et lag av utvalgte mentorer trener, utfordrer, kvalitetssikrer og følger opp klubbens trenere.

STRATEGI:
– Mentorordning
– Fellesseminarer og felles treningsøkter
– Individuelle samtaler og oppfølging
– Deltakelse på treningsøkter/kamper og feedback/coaching

 

 

 

 

 Posted by at 11:30