Klubbhåndbok

 
Staal Jørpeland IL sin klubbhåndbok er laget for å lette arbeidet for tillitsvalgte i klubben.
Klubbhåndboka skal svare på de viktigste spørsmålene om klubben og gjøre det enkelt å finne ut hva som gjelder internt i klubben. Den skal sikre at det er kontinuitet i det som bestemmes og gjøres.
Planen skal inneholde retningslinjer og instrukser for hvordan klubben skal drives og hvilke arbeidsoppgaver som hører inn under de enkelte verv.
Planen vil være det styrende dokumentet for hvordan klubben skal drives til enhver tid. Den skal være et levende dokument som stadig vil være i endring. Planen godkjennes av hovedstyret.
Klubbhåndboka er laget av hovedstyret etter innspill fra komiteer, trenere, utøvere og foreldre i klubben. Håndboka er et arbeidsverktøy for alle medlemmer, utøvere, foreldre, styret, komiteer, utvalg, ansatte, trenere og dommere i klubben vår.
Staal Jørpeland IL vil bare ha denne ene overordnede planen.
Hovedstyret har det overordnede ansvaret for at planen er kjent blant klubbens styrende organer og medlemmer for øvrig.
Klubbhåndbok er utarbeidet i tråd med Norges Idrettsforbund sine retningslinjer
Oppstart, utvikling og drift av et idrettslag byr normalt på mange oppgaver:
 Hvordan skal idrettslaget organiseres  Hvem skal ha ansvar for hva  Ansatte eller frivillige
Håndboka skal benyttes til å forstå og kommunisere hva som er viktig i vår klubb, hvilken klubb vi er, hva vi skal oppnå, hva vi tilbyr, og hvordan vi gjør ting.
Husk at klubbhåndboka er et levende dokument som en kan forandre mellom årsmøtene og vedtas på årsmøtet.

Klubbhåndbok-v23
Last ned