Innkalling til ekstraordinært årsmøte

 Info  Kommentarer er skrudd av for Innkalling til ekstraordinært årsmøte
okt 312017
 

 

Etter vedtak av hovedstyret i Staal Jørpeland IL, innkalles det til ekstraordinært årsmøte mandag 20. november kl. 19.00 i Staaltun.

 

SAKSLISTE

  1. Godkjenning av stemmeberettigede
  2. Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden
  3. Valg av dirigent, sekretær samt to medlemmer til å underskrive protokoll
  4. Valg av registrert revisor: Da Staal Jørpeland IL har oversteget omsetningsgrensen på fem millioner kroner årlig, kan en ikke lenger bruke de to revisorne som er valgt av årsmøtet. Det må velges registrert revisor som skal følge revisorloven
  5. Valg av kontrollkomitè

 

Hilsen Staal Jørpeland ILs hovedstyre

 

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst 1 måned, og ha betalt kontingent for 2017. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mm. se idrettslagets lov § 5 – § 8

Medlems-/foresattemøte 19. oktober 2017 kl. 1900

 Info  Kommentarer er skrudd av for Medlems-/foresattemøte 19. oktober 2017 kl. 1900
okt 042017
 

Møtet er åpent for alle som er medlemmer eller har barn som er aktive i Staal Jørpeland IL. Representanter fra hovedstyret og daglig leder vil være til stede.

 

Agenda:

1.Etter at opprinnelig arrangør ikke har mulighet til å gjennomføre arrangementet, har Staal blitt forespurt om å arrangere 17. mai på Jørpeland i 2018. Skal vi si JA til å ta på oss oppgaven?

2.Eventuelt

 

 

Tusen takk!

 Info  Kommentarer er skrudd av for Tusen takk!
sep 252017
 

Norsk Tipping utbetaler grasrotmidler tre ganger i året, henholdsvis 1.januar, 1.mai og 1. september. I september i år ble det utbetalt over 146 millioner kroner til grasrotmottakere over hele landet. Dette er mulig fordi over 1 million av Norsk Tippings kunder har registrert seg som grasrotgivere.

Staal ønsker å takke alle grasrotgiverne som hittil i år har bidratt med 243.000 kroner til oss.

Rundt to millioner nordmenn deltar i ett eller flere spill hos Norsk Tipping i løpet av et år, og over halvparten av dem har valgt å knytte seg til en grasrotmottaker. Fem prosent av innsatsen går automatisk til grasrotmottakeren spilleren ønsker å støtte – uten at det koster spilleren noe som helst.

Hvis du ikke har registrert deg som grasrotgiver, kan du gå inn her for å registrere Staal Jørpeland IL som din grasrotmottaker.

Er du allerede grasrotgiver – Tusen takk!

Informasjon om dugnad i Staal Jørpeland IL

 Info  Kommentarer er skrudd av for Informasjon om dugnad i Staal Jørpeland IL
sep 052017
 

I forbindelse med utrulleringen av Ryfylkekortet, har det de siste dagene kommet noen kommentarer om hvorvidt et idrettslag, i denne forbindelse Staal Jørpeland IL, kan tvinge medlemmer/foresatte til å utføre dugnader i regi av klubben. Ordet «obligatorisk», som ble brukt i informasjonen ut til lagledere, kan nok mistolkes av noen, og et bedre ord burde blitt brukt. Vi ønsker å presisere at ingen medlemmer eller medlemmers foresatte kan tvinges til noen som helst form for dugnad. Slik har det alltid vært – og vil alltid være, men vi oppfordrer alle til å være lojale og gjøre så godt en kan for å være med å bidra i de oppgaver som våre frivillige styrer vedtar.

For at Staal som frivillig organisasjon skal kunne fungere tilfredsstillende, samt gi et best mulig tilbud til våre medlemmer, er dugnad en helt avgjørende del av de totale og nødvendige inntektene. Vi  prøver hele tiden å finne effektive- og nye inntektskilder, da vi fortsatt ser behov for å videreutvikle flere områder i idrettslaget. Eksempler på dette er:

  • Ny idrettshall. Kapasiteten er i dag oversprengt, hvor Staals håndballgruppe i tillegg til Strandahallen må bruke en ugunstig gymsal, samt bruke penger på leie av Klippens gymsal. Behovet for en ny hall er stort, og Staal jobber for tiden med plassering, innhold og finansiering av denne.
  • Oppgradering av fotballbaner. Medlemstallet i klubben ser ut til å stige i årene fremover, noe som fører til at kapasiteten på Jørpelands to kunstgrasbaner også snart sannsynligvis er for liten. For å opprettholde et tilfredsstillende tilbud til alle som ønsker å spille fotball, må vi sannsynligvis snart bygge om minst en av grasbanene til kunstgras.
  • Nytt og bedre utstyr. Tilfredsstillende utstyr gir ekstra motivasjon til både utøverne, og ikke minst trenerne. For en trener som bruker store deler av fritida si sammen med ungene våre, er det ekstra inspirerende å ha nok og bra utstyr. F.eks. vil nye mål som er mer brukervennlige med tanke på flytting, gi en enklere hverdag for en trener.
  • Trenerutvikling/kurs. For at våre frivillige trenere skal kunne gjøre en best mulig jobb for våre utøvere, har de behov for faglig påfyll, tips og råd, inspirasjon osv. Det er derfor et viktig mål for gruppene i Staal å engasjere trenerutviklere som følger opp alle de ulike lags trenere. Det er foresatte med ulikt nivå kunnskaper og ferdigheter som stiller opp som trenere. Derfor er det viktig at alle disse får best mulig oppfølging tilpasset sitt nivå, slik at igjen de unge også får så god veiledning og utvikling som mulig. Av samme grunn ønsker Staal også at flest mulig av laglederne skal ta ulike kurs, som klubben finansierer.

Idrettslaget er altså helt avhengig av mange personer som legger ned et stort antall timer i store verv som trenere, oppmenn, styremedlemmer, vedlikehold av bygg og anlegg og mye annet for å holde driften i gang. På grunnlag av dette vil vi oppfordre alle som har aktive barn og ungdom til å bidra med dugnad i idrettslaget. Jo flere som bidrar, desto mindre vil det bli på hver enkelt.

Til slutt: Dersom du som leser denne teksten har gode idèer på hvordan vi kan gjøre inntektsbringende dugnader (eller andre inntektskilder) på en smartere og mer effektiv måte enn det vi gjør i dag, er vi VELDIG takknemlige for gode innspill.

 

Respekt, Handlekraft og Engasjement…

Heia Staal!

 

Håndballeder, friidrettsleder, fotballeder og daglig leder i Staal Jørpeland IL

 

 

Staals nye håndballeder

 Info  Kommentarer er skrudd av for Staals nye håndballeder
jun 302017
 

Anne-Kristine Sirnes tiltrådte som ny håndballeder tidligere i år, og vi synes det er på høy tid at vi får vite litt mer om henne. Vi traff på Anne-Kristine i lunsjen, ute i det flotte uteområdet utenfor Strand Videregående skole, hvor hun er ansatt som avdelingsleder.

– Kan du fortelle oss litt om deg selv, og grunnen til at du har tatt på deg et så pass viktig verv i Staal?

– Jeg har vært aktiv i organisasjonsarbeidet i alle år. Jeg har trådd de fleste år i Strand Jørpeland speidergruppe, som har gitt meg god innsikt innenfor arbeidet og vist meg at det nytter at alle bidrar. For å få til utvikling trenger vi at alle er med å dra lasset. Da barna gikk ut av speideren og ble mer aktive i håndball, ble det naturlig å engasjere seg der ungene er. Håndball spilte jeg selv da jeg var ung, og har gode minner som gjør at det er verdt å engasjere seg. Alt organisasjonsarbeid bidrar til mye positivt som barn og unge vil dra nytte av i framtida. Det er mye å lære også utenom det sportslige som samhandling, bry seg om hverandre, fellesskap og skape gode relasjoner. Verdiene som Staal har synes jeg er flotte: Handlekraft, engasjement og respekt. Dersom barna får med seg disse verdiene på veien tenker jeg at organisasjonen har gitt et godt grunnlag for framtidas ungdom.

– Du ble forespurt om å bli ny håndballeder i vår?

– Ja, og jeg trengte noen dager på å fordøye dette, da jeg ser på dette som en stor utfordring. Det som fikk meg til å takke ja var at vi har et stort samfunnsansvar og i håndballen er jo Strand sine barn og ungdom godt representert. De er framtidas bidragsytere til vårt lokalsamfunn, sier Anne-Kristine.

– I tillegg er jeg sosial og trives godt med menneskene og miljøet i Staal, hvor det er bra stå-på vilje og høy grad av aktivitet. Dugnadsånden er stor og det er mange voksne som vil alt for at ungdommen skal få ei god fritid. Håndball-styret skal i gang med å gjennomføre klubbutviklingsmodulen ”klubbdrift”, hvor vi får drahjelp av regionen. Dette arbeidet starter høsten 2017, og vil resultere i tydeliggjøring av hvilke tiltak som blir viktige å prioritere i vår klubb. Deretter skal vi gjennomgå klubbmodulen ”frivillighet». Da er målet at vi skal komme frem til en strategi for hvordan vi kan klare å engasjere enda flere foreldre i klubbens arbeid og gjøre dette på en god måte.

– Gleder meg til høsten og arbeidet som venter, smiler hun.

Bremnes Seashore tegnet 3-årig samarbeidsavtale

 Info  Kommentarer er skrudd av for Bremnes Seashore tegnet 3-årig samarbeidsavtale
jun 132017
 
Staal inngikk i dag en samarbeidsavtale med Bremnes Seashore, som blir med på laget som Lokalpatriot de neste tre årene.
Bremnes Seashore er en av de største privateide oppdrettsbedriftene i Norge. Med lang erfaring, høy kunnskap om oppdrett og nytenking i alle ledd i prosessen, har Bremnes Seashore utviklet kvalitetsprodukter som er etterspurte over hele verden. SALMA, Norges første og største merkevare for fersk fisk, er en av bedrifta sine store stoltheter. Bremnes Seashore har om lag 330 tilsatte, fordelt på rundt 30 lokaliteter i Hordaland og Rogaland, og virksomheten omfatter hele verdikjeden, fra settefisk og matfisk, til pakking, foredling og salg av laks.
 
Vi ser fram til et samarbeid med Bremnes Seashore.
 
På bildet ser vi regionssjef i Rogaland, Trond Steinsvik, signere samarbeidsavtalen.

Ny friidrettsleder i Staal

 Info  Kommentarer er skrudd av for Ny friidrettsleder i Staal
mai 112017
 

Anne C. Jørpeland tok nylig over som ny leder i Staals friidrettsgruppe, etter at Svein Haugan valgte å trappe ned i vinter.

-Kan du si litt om deg selv Anne?

– Jeg er glad i aktive og glade barn som koser seg med sunne aktiviteter. Jeg er utdannet som sosialpedagog og jobber på Hundvåg skole, hvor jeg blant annet har ansvar for trivselsleder- programmet. Jeg har drevet med idrett i ca. 30 år, først og fremst håndball, men var også aktiv innen friidrett.

-Hva er det som får deg til å ta på deg et lederverv i Staal?

-Jeg stortrives i friidrettsgruppa til Staal, hvor ett av mine to barn er aktiv. Jeg har vært med i miljøet der i fem år. Ledergruppa i friidretten er en flott gjeng som står på for at vi skal ha et bredt og godt tilbud til barna, noe som er mye av årsaken til at jeg har tatt på meg vervet som leder for gruppa. Jeg ønsker at vi skal kunne være en arena der alle kan komme å trene og ha det kjekt på sitt nivå, og finne aktiviteter de liker og ønsker å holde på med. Aktive barn er glade barn!

 

Vi ønsker Anne lykke til videre med det gode arbeidet i friidrettsgruppa.

Svar til Strandbuen oppslag 26.4

 Info  Kommentarer er skrudd av for Svar til Strandbuen oppslag 26.4
apr 282017
 

Jeg ble sjokkert, skuffet og provosert over Strandbuens oppslag 26.4 ang kontingent : Blant de dyreste i Sør-Rogaland. For det første så får oppslaget det til å se ut som Staal Jørpeland er av de dyreste klubbene i Rogaland, og det er ikke riktig. For det andre kan jeg ikke forstå hvorfor Strandbuen ikke heller skriver om hverdagsheltene som bruker av sin fritid, helger og ferier for å gi barn og unge et aktivt fritidstilbud. Rundt 200 voksne er i sving hele uken fra kl 15-22 for å gi vårt tilbud, og dette gjøres på dugnad for å holde kostnadene nede. Jeg mener denne reportasjen er et spark i siden til dem som gjør denne jobben. Jeg har alltid lært at vi roser i andres påhør og kritiserer i enerom…

Reportasjen tar likevel opp et viktig tema, men problemstilling burde vært på totalkostnad for en utøver et år og ikke isolert kontingent for aldersgruppen 8-12 år. Det fremgår heller ikke hva som er inkludert i kontingenten i sammenligningen, og hva den enkelte spiller/lag må dekke av kostnader. Kontingenten er ofte en mindre del av totalkostnaden. Jeg har gjort en tilsvarende sammenligning flere ganger, men det er ikke mulig å bare sammenligne kontingenten og på bakgrunn av det konkludere med om dette er dyrt eller billig. Jeg har snakket med flere klubbledere ang dette, sist leder i Viking fotball og han ønsket meg lykke til og ville gjerne ha en kopi av oversikten hvis jeg fikk det til – han hadde prøvd og gitt opp.

Først og fremst er Staal Jørpeland et idrettslag med flere idretter, fotball, håndball, friidrett og SuperStaal. Staal Jørpeland har en kontingent der da hver utøver kan delta i alle våre idretter og vi har ikke treningsavgift – denne er innebakt i medlemskontingenten.

Tallene i faktaruten får stå for reporters regning, og kan sikkert stemme enkeltvis (noen er for høye og andre for lave etter min egen sjekk med noen av klubbene oppgitt), men det som ikke framkommer bra i denne oversikten er at dette i hovedsak er sammenlignet med priser på klubber som har egne kontingenter/treningsavgifter for feks både fotball og håndball. For de som da er med i flere idretter betaler mye mer. Flere av de oppgitte klubbene har ikke treningsavgift før 13 års alder – da kommer denne gjerne i tillegg til oppgitt kontingent. Hadde undersøkelsen vært på 13-19 års ville denne tabellen sett betydelig annerledes ut.

I denne tabellen kommer Staal annerledes ut. Samtidig sier ikke disse tallene noe om totalsummen for en utøver pr år. Summerer en alle elementene så vil nok eliteklubbene og de med lag i høyere divisjoner være dyrest. Mindre klubber er billigst og Staal Jørpeland legger seg midt på tre, er min påstand.

Det rette spørsmålet, og det viktigste, er om den enkelte synes totalkostnaden for en spiller i Staal Jørpeland er for høy.   Utstyrspresset blant barn og unge er skremmende å se på, å feks ha sko til 1800 kr som må byttes hver 4 måned pga vekst er ikke fornuftig eller nødvendig. Kan vi som klubb og foreldre gjøre noe med dette? Staal har prøvd å legge til rette for deling av sportsutstyr, men blir lite brukt.

Reiser vi på for mange turneringer og kamper, som er med på å drive opp totalkostnaden? Staal dekker påmelding til 2 cuper, lag i seriespill og båtbilletter når det reises på kamp. Klubben holder også drakter og utstyr (baller, mål og annet treningsutstyr). Jeg ser på turneringer så reiser også veldig mange foreldre. Det i seg selv er positivt for barna, men helt klart en stor kostnad. Det er ikke et krav fra klubben, samtidig er vi glade for at mange reiser i lag med oss. Dette er et vanskelig tema, det er positivt samtidig som det er fordyrende. Kan vi gjøre dette på bedre måter enn vi gjør i dag for ikke skape et økonomisk press på foreldre…?

Flere spillere er med på flere lag, dette gir jo mye mer for pengene, men også fordyrende med reiser, cuper ol.

Kontingent er et viktig og vanskelig tema, som er vanskelig å få 100% rettferdig for alle. Årsmøte i Staal Jørpeland har de siste 3 år hatt samme kontingent for alle aktiviteter – der dette er en form for rabatt. Vi ønsker at flest mulig skal være med på flere idretter. Vi har også åpnet for å splitte opp kontingenten slik at den kan betales over tid. Klubben har også god dialog med kommunen der vi søker midler for dem som har utfordringer med denne kostnaden. Vi har pr dags dato ikke kastet ut noen pga manglende betaling og kommer heller ikke til å gjøre det i framtiden!

Det er et avhengighetsforhold mellom kostnader (aktiviteter) og inntekter som kan synliggjøres i denne modellen:

Å ha god økonomistyring og balansere klubbens budsjett er styrets viktigste oppgave, utenom selve aktivitetene. Hvis en av inntektskildene i trekanten minker, må vi øke de andre eller kutte i aktivitetene. Spesielt de 2 siste årene har vi økt sponsorinntektene og fått en god dialog med kommunen rundt drift av anlegget, i tillegg til at kommunen har økt støtte til alle lag/organisasjoner. Det har ført til at vi har kunnet opprettholde dagens aktvitetsnivå uten å måtte øke kontingenter ytterligere.

Årsmøtet og styret (over mange år) mener at det er viktig for klubben og engasjementet på Jørpeland å opprettholde gode seniorlag på fotball og håndball både på dame- og herresiden. Det skaper en drive i de yngre klasser å strekke seg mot og det gir oss voksne noe å samles om. Det er få klubber i Rogaland, hvis noen, som har 4 seniorlag i 3 og 2 divisjon – men dette koster penger.

Jeg mener Staal Jørpeland gir et godt tilbud til barn, unge og voksne, med en god kvalitet, til alle som ønsker å være en del av vår klubb. Dette takket være ca 200 voksne som på dugnad gir av seg selv hver dag, et generøst bedriftsmarked og godt samspill med kommunen. Kontingenten mener jeg er helt innenfor i forhold til hva som tilbys.

Jeg, og styret, er åpen for innspill for å bedre både økonomi og drift av aktiviteter. Vi kan bli bedre på mange områder, men er avhengig av innspill og forslag – og engasjerte som er villige til å være med å endre til det bedre. Bli med i grupper og styret og delta på årsmøtet – det er her beslutninger tas og endringer gjøres, ikke på Facebook.

 

Nøkkeltall 2016:

Omsetning: 6.248.575
Resultat: 575.000
Kontingent 1.481.442
Sponsor (alt går til klubben og fordeles) 1.289.823
Dugnad 2.104.724
Tilskudd 1.372.586
Reiseutgifter 804.430
Dommerutgifter (dyrt pga reise) 325.570
Antall fotball lag i seriespill 58
Antall håndball lag i seriespill 35

 

Sportslig hilsen

Ole Kristian Risa

Styreleder

HJELMELAND SPAREBANK SIGNERER NY TRE-ÅRS AVTALE

 Info  Kommentarer er skrudd av for HJELMELAND SPAREBANK SIGNERER NY TRE-ÅRS AVTALE
mar 282017
 

Banksjef Susanna Poulsen signerer ny avtale med Staal.

Staal Jørpeland IL er svært fornøyde med at vi nå har signert en ny 3-års avtale med Hjelmeland Sparebank. Den lokale banken blir Lokalpatriot og i tillegg blir logoen deres å finne på spillertrøyene til alle Staals 10-, 11- og 12-års lag.
Hjelmeland Sparebank startet opp så tidlig som i 1907. Banken har utviklet seg enormt de siste tiåra – fra en bygdebank til et breddekkende finanshus hvor alle tjenester som forventes av en bank tilbys. I 2008 ble det første salgskontoret utenom hovedkontoret opprettet på Jørpeland, og de siste par åra har det blitt opprettet ytterlige to kontorer på hhv. Finnøy og Sand.