Informasjon angående utbyggingen av Nye Fjelltun skole og Flerbrukshallen

 Info  Kommentarer er skrudd av for Informasjon angående utbyggingen av Nye Fjelltun skole og Flerbrukshallen
jun 192020
 

Fra og med sommeren 2020 til høsten 2022 skal det etableres ny barneskole og flerbrukshall, på Jørpeland. I perioden vil det være omfattende byggeaktivitet, både på skoleområdet og vedStrandahallen.
Bygg‐ og anleggsarbeider kan medføre en belastning på nærmiljøet, både i form av støy, anleggstrafikk og endrede trafikkmønster. Følgende skriv orienterer kort om prosjektene og presenterer i grove trekk de påvirkninger bygge‐ og anleggsarbeidene vil ha på nærliggende
omgivelser.
Forhold beskrevet i dette dokumentet er ikke endelige og det vil kunne bli endringer underveis.
Gjennom byggeprosessen vil oppdatert informasjon om prosjektene bli lagt ut på nettsidene til hhv.
Strand Kommune og Backe Bygg AS (se kapittel 2 og 3).

Magnus Heskje blir ny leder i håndballgruppa

 Info  Kommentarer er skrudd av for Magnus Heskje blir ny leder i håndballgruppa
mai 192020
 

Magnus Heskje tar over som leder i håndballgruppa. Vi takker Henning Livastøl, som har vært leder i gruppa siden høsten 2018,  for god innsats!

Bilderesultat for magnus heskje

Magnus er en særdeles engasjert person, og det er selvsagt ikke uten grunn at han ble utnevnt til æresmedlem i fjor. Her er noe av det han har vært engasjert med i idretten:

 • Håndballtrener for sine barn på Lye. Da han begynte med dette hadde han aldri vært borti håndball tildliger
 • Fortsatte som trener da familien flyttet til Jørpeland i 1997
 • Spilte selv på herrerlaget fra han var 43!! år til han var 60 (!)
 • Har sittet i håndball-og hovedstyret i Staal Jørpeland IL i totalt 12 år (over to perioder)
 • Han har sittet i styret i NHF Region Sør-Vest, de siste to årene som leder
 • Deltok i arbeidet med boka «Staal i bein og armar»
 • Var svært delaktig i planlegginen da «nye» Staaltun ble bygget
 • Magnus er fortsatt leder i Strand idrettsråd
 • Æresmedlem i Staal Jørpeland IL

Vi ønsker Magnus Heskje hjertelig velkommen tilbake som aktiv i Staal. Med sin lange og brede erfaring er vi sikre på at Magnus vil bidra godt med å utvikle håndballgruppa i positiv retning. Det blir garantert spennende og interessante tider når vi nå går ny storhall i møte.

NY DATO FOR ÅRSMØTET: TORSDAG 28. MAI 2020 Kl. 19.00 – OBS: Husk å melde deg på via linken!

 Info  Kommentarer er skrudd av for NY DATO FOR ÅRSMØTET: TORSDAG 28. MAI 2020 Kl. 19.00 – OBS: Husk å melde deg på via linken!
mai 082020
 

Årmøtet ble som kjent utsatt p.g.a Covid-19. Ny dato for årsmøtet blir 28.mai-2020. Grunnet restriksjoner med maks antall 50 personer på arrangement velger vi å legge opp til en påmeldingsløsning, slik at vi får en oversikt på hvor mange vi kan bli.

ALLE SOM ØNSKER Å DELTA PÅ ÅRSMØTET MELDER PÅ HER

Møtet er åpent for alle interesserte, men kun medlemmer over 15 år som har betalt kontingent for 2019 har stemmerett på årsmøtet.

 

Dokumenter:

 Agenda Årsmøte Staal Jørpeland IL 2020klubbe_web.jpg

Årsmeldinger hovedstyret og alle grupper 2019

Staal Jørpeland – Årsregnskap 2019 med budsjett og noter

Forslag til ny Sportsplan Staal Jørpeland IL

Virksomhetsplan 2020

OPPDATERTE KORONAVETTREGLER

 Info  Kommentarer er skrudd av for OPPDATERTE KORONAVETTREGLER
apr 032020
 
FOTBALLFORBUNDETS KORONAVETTREGLER ER KLARE – OG DISSE SKAL ALLE FORHOLDE SEG TIL PÅ ALLE BANER PÅ JØRPELAND
Ved tilrettelegging og utøvelse av aktivitet gjelder følgende:
  • Det må sikres at deltakerne til enhver tid holder minst 2 meters avstand, og det ikke er mer enn 5 personer som deltar i en gruppe.
  • Aktivitet med fysisk nærkontakt er ikke tillatt.
  • Ved aktiviteter for barn og unge, skal det være en voksenperson til stede som kan sørge for at aktiviteten utøves i samsvar med anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter.
 • Det skal ikke brukes fellesgarderober/fellesdusjer.
 • Deltakerne skal ikke dele utstyr der det er nødvendig med håndkontakt med utstyret (f.eks. baller eller treningsmanualer). Herunder er det viktig at særforbundene gjør grundige vurderinger om hvordan dette kan løses og håndheves.
 • Det skal være gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, f.eks. god tilgang på Antibac og rutiner for grundig vask av hender, klær og idrettsutstyr før og etter aktiviteten.
 • Aktiviteten bør utøves på en forsiktig og skånsom måte for å unngå skader.
 • Deltakerne bør oppfordres til å benytte alternativer til kollektivtransport i forbindelse med reise til og fra idrettsaktiviteten.
Se også denne oversiktlige plakaten fra NFF.
PS: Strand kommune ønsker fortsatt at flomlysene foreløpig skal være avslått hele døgnet.

KORT INFO FRA STAAL JØRPELAND TIL ÅRETS 6-ÅRINGER M/FORESATTE

 Info  Kommentarer er skrudd av for KORT INFO FRA STAAL JØRPELAND TIL ÅRETS 6-ÅRINGER M/FORESATTE
mar 262020
 

Vi er inne i usikre tider, og ingen vet når det blir lovlig å samles i (store) grupper igjen. På årsmøtet var èn av sakene på agendaen om hvordan vi skal legge opp aktivitetene for de minste i 2020. Årsmøtet ble utsatt, og ingenting er derfor foreløpig vedtatt.

I alle tilfeller kommer vi til å invitere alle 6-åringers foresatte til et informasjonsmøte så snart det er kontroll på situasjonen vi er inne i nå. Tiden får vise om det blir før eller etter sommerferien J.

I mellomtida får vi alle bare smøre oss ekstra godt med tålmodighet, og aktivisere barna så godt som vi kan på alternative måter!

 

Hovedstyret – Staal Jørpeland IL

INFORMASJON FRA HOVEDSTYRET

 Info  Kommentarer er skrudd av for INFORMASJON FRA HOVEDSTYRET
mar 192020
 
Til alle våre gode medlemmer i Staal-familien.
 
Som dere vet har vi tatt noen beslutninger siste tiden som innebærer at tilbudet vi som klubb nå yter er begrenset. Vi i Staal Jørpeland ønsker naturligvis å være med i den nasjonale dugnaden mot Corona-viruset. Vi bryr oss, og vi er vårt ansvar bevisst. Når liv og helse står på spill, så setter vi alle kluter til.
Våre felles treninger er avlyst, og anlegget vårt er ikke tilgjengelig for grupper.
Vi har forståelse for at det utløser en del spørsmål at vi da parallellt med dette har sendt ut medlemskontingentene. Timingen her var usedvanlig dårlig, men samtidig ikke noe vi kunne forutse eller ha gjort annerledes. Ingen av oss kunne se omfanget av dette på forhånd.
Det er viktig å understreke at fotballsesongen på ingen måte er avlyst. Men oppstarten er p.t utsatt.
MEN, nå er vi altså i denne situasjonen – og vi må alle gjøre det beste vi kan for at skadevirkningene skal bli minst mulig. Det gjelder også oss i Staal Jørpeland.
Utrolig stolt av å se hvordan våre trenere tar denne utfordringen på strak arm – og tilrettelegger opplegg for individuell trening. Ikke fordi de MÅ (ingen har bedt dem om det) – men fordi de VIL. Fordi de bryr seg om barna våre, utøverene våre og klubben vår.
I Staal vil vi ta vare på medlemmene våre – og vi vil ta vare på klubben vår.
Vi er (som alle andre) avhengig av inntekter for å kunne betjene kostnadene. Og kostnadene våre forsvinner ikke helt selv om tilbudet vårt er satt på pause.
Hovedstyret har denne uken hatt ekstraordinært styremøte for å kartlegge økonomiske konsekvenser i tillegg til de sportslige. Vi har gått gjennom inntektsreduksjoner og kostnadsbesparelser som kommer som en konsekvens av denne lock-downen. De fleste stener er snudd. Vi har også dessverre sett oss nødt til å sende ut permitteringsvarsel til noen av våre ansatte.
For de av våre medlemmer som vil få redusert inntekt som følge av Corona-krisen, og som opplever Staal-kontingenten som en belastning akkurat nå – HUSK at dere kan dele opp fakturaen over flere måneder. Se situasjonen litt an fremover. Blir dette langvarig – så må vi sette inn tiltak.
For de av våre medlemmer som ikke er økonomisk berørt av Corona-krisen; takk for at dere er med på å holde likviditeten og hjulene våre i gang.
Når det gjelder betaling av Lyngdal Cup, Sør Cup og Dana Cup, går vi nå i dialog med de enkelte arrangørene nå – for å be om info og utsettelse av påmeldingsavgiften. Manglende betaling av påmeldingsavgift innen tidsfristen = ikke godkjent påmelding. Og vi håper jo at det blir cup
Vi kommer tilbake med mer informasjon om dette når vi vet mer.
(De av dere som allerede har betalt – beløpet blir selvsagt refundert fra Staal om det ikke blir turnering).
Vi krysser fingrene for at vi er raskt oppe og går igjen med aktiviteter, treninger, konkurranser og alt som hører hjemme i klubben vår. Men helsa først.
Sportslig hilsen fra
Hovedstyret

Årsmøtet utsettes

 Info  Kommentarer er skrudd av for Årsmøtet utsettes
mar 162020
 

Som følge av utviklingen av situasjonen knyttet til koronaviruset, har NIFs generalsekretær besluttet at alle idrettslag gis dispensasjon fra fristen om å avholde årsmøte innen 31. mars. Ny frist er 15. juni.

Vi kommer tilbake til ny dato for Staal Jørpeland IL sitt årsmøte så snart vi kan.

Årsmøte 2020 – 19. mars kl. 19.00 i Staaltun

 Info  Kommentarer er skrudd av for Årsmøte 2020 – 19. mars kl. 19.00 i Staaltun
mar 122020
 

Inntil videre planlegger vi å gjennomføre årsmøtet som oppsatt. Dersom det skulle komme ytterligere restriksjoner ifbm. Corona-viruset vil det komme ut melding om dette så raskt som mulig.

Møtet er åpent for alle interesserte, men kun medlemmer over 15 år som har betalt kontingent for 2019 har stemmerett på årsmøtet.

 

Dokumenter:

Agenda Årsmøte Staal Jørpeland IL 2020 klubbe_web.jpg

Årsmeldinger hovedstyret og alle grupper 2019

Staal Jørpeland – Årsregnskap 2019 med budsjett og noter

Forslag til ny Sportsplan Staal Jørpeland IL

Virksomhetsplan 2020

 

ALL AKTIVITET I STAAL JØRPELAND REGI STOPPES UMIDDELBART

 Info  Kommentarer er skrudd av for ALL AKTIVITET I STAAL JØRPELAND REGI STOPPES UMIDDELBART
mar 122020
 

ALL AKTIVITET I STAAL JØRPELAND REGI STOPPES UMIDDELBART

Hovedstyret har nå bestemt at all trenings-, kamp- og møteaktivitet stoppes umiddelbart. Dette etter vurdering sammen med, og anbefaling fra Strand kommune.

Vi ber alle lagledere formidle dette ut til sine lag.

Bildet kan inneholde: tekst som sier 'STOP'